வீர மங்கை – பகுதி 2

முதற் பகுதியை படிக்க வீர மங்கை 1 வேலை முடித்து பேருந்துக்காக காத்திருந்த விமலா தன் தோழியிடம் கவலைகளை கொட்டி கொண்டு இருந்தாள். “ஏண்டி…