ஸ்பரிசம்

0
146

அவன் ஸ்பரிசம் என்னை தீண்டும்பொழுதேல்லாம்,                           எண்ணிலடங்கா பூக்களின் மணம்.

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திஒரு நிமிடம்
அடுத்த செய்திதலையணை

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க