யுகம் யுகமாய்

0
185

என் ஒவ்வொரு மூச்சும் என் உயிர் நீதான் என்கிறது,
உன்னுடன் நானிருக்கும் இந்த பொழுது
இப்படியே நின்று விட கூடாதா
யுகம் யுகமாய் உன்னோடு வாழ நினைக்கிறேன்
உன்னோடிருந்தால் துன்பமும் இன்பமாகும்
வலையில் விழுந்த மீன் போலானேன்,
உன்னிலிருந்து மீள வழியில்லாமல்..

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திஉதடு
அடுத்த செய்திஎன் காதல்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க