பார்வை ஒன்றே போதுமே

0
184

                       உன் பார்வை ஒன்றே போதுமடா

   நீ  பார்த்தால் பாறையிலும் பால் சுரக்கும்
பாலைவனத்திலும் பூ பூக்கும்
காதலே பிடிக்காத எனக்குள்ளும் காதல் மலரும்.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க