நாணம்

0
314

பூக்களும் நாணத்தில் தலைகுனியுமடி,அதைவிட
அழகான உன் கண்களை கண்டு

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க