காதல்

0
134
Close up of woman's eyes

கண்டதும் காதல் எப்படி

                          என நினைத்திருந்தேன்

உனது விழியை

நேரில் காணும் வரையில்

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திஓவியம்
அடுத்த செய்திஎடை

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க