ஓவியம்

0
94

என்னவனே,

வெள்ளைத் தாளாய்  இருந்த என் இதயத்தில்
உன் நினைவுகளே ஓவியமாய் விழ
அர்த்தமுள்ளதாய் ஆனது நம் காதல்.

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திகாதலின் எல்லை
அடுத்த செய்திகாதல்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க