எடை

0
501

இதயத்தின் உள்ளே ஏனோ                                                                                                     புதிதாய் எடை கூடியது
தடவி பார்த்தால்                                                                                                                      அவளே முழுவதுமாய்                                                                                                                 நிரம்பியிருக்கிறாள்.

என் இதயமே !

                 கோபம் கொள்ளாதே,                                                                                                               அவள் என்னிடமே அனுமதி கேட்கவில்லை                                                                               உள்ளே நுழைய.

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திகாதல்
அடுத்த செய்திதேடினேன்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க