உதடு

0
187

நீ உதடு கடித்தால் பல்லிடுக்கில் சிக்கிக்கொண்டு,                                                                 தவிக்கிறது என் இதயம்

பகிர்ந்து
முந்தைய செய்திதலையணை
அடுத்த செய்தியுகம் யுகமாய்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க